Szárhegy legrégebbi  írásos említése 1505-ből való.  A település azonban a dokumentumokban történt első említése előtti időszakból való, létrejötte a XIII. század második felére, a tatár dúlás utáni időszakra tehető.

A Ferences templom

    A szárhegyi Lázár család egyik őse Rómából hazatérve, álmában történt látomásra hivatkozva 5 kápolnát építtet a Sármány-hegyen. Lázár István 1642-ben a ferencesekre bízta a kápolnát. 1749-ben a tűzvész pusztítása után építik a ma is álló kolostortemplomot. Itt temették el Kájoni Jánost, Losteiner Leonárdot, P. Lukács Mansuétot, aki Erdély híres misszionárusa volt. Kájoni János, kinevezett püspök, orgonaépítő, az egyházi és világi zene kiváló művelője, katolikus énektár kiadója volt. Itt nőtt fel Bethlen Gábor fejedelem.
1974 óta a kolostor egyik szárnyában működik egy művésztábor, amelynek alkotásait a megújított Lázár-kastélyba helyezik el. 

Lázár-kastély

A kastély a falu központjától alig 200 méterre látható. Hossza 100, szélessége 75 méter, az erdélyi reneszánsz építkezés egyik legszebb alkotása. A XV. században kezdték el épiteni és a történelem folyamán többször is lerombolták.1967-től lépésről lépésre restaurálják. A Lázár-kastély pártázatos reneszánsz kastély, a 17. századi Erdély egyik legvonzóbb főúri hajléka. Boltíves előszobájában 1532-ből származó gót betűs felirat van (Cristus Maria 1532). A legkorábbi lakótornya 1450-ből való. Három sarokbástyája szabályos négyszög alakú, a negyedik (az északkeleti) hétszögű. Déli falának közepén kiugró emeletes kapubástyának nevezett boltíves bejáraton juthatunk be a kastély udvarába. A bejárat két oldalát díszesen tagolt pártázatos, fülkés díszítésű, reneszánsz ízlésű fal köti össze a sarokbástyákkal. Az egykori falképek nyomai ma is kivehetők. Címere alatt a főbejárattól balra levő bástyán az 1632-es évszám olvasható. Ez az építkezés befejezését jelzi. Az udvarban a magas falak mentén romos gazdasági épületek sorakoznak: a konyha, kemence, cselédlakás, katonai lakás, kút, kovácsműhely, istálló.

Szárhegy ma a hazai képzőművészet közös műhelyévé vált. A kastélyban ma a megyei múzeum képzőművészeti kiállítása van. A Barátság Képzőművészeti Galéria (festészeti kiállítás) a kastély kapubástyájában, nyolc nagy teremben és a Lovagteremben kapott helyet. Itt mintegy 150 festmény látható. A galéria a hazai képzőművészet utóbbi tíz esztendejének keresztmetszetét nyújtja. Három nemzedék képviselteti magát. A Lovagterem feletti 300 négyzetméteres teremben kaptak helyet a grafikai munkák.

Főmenü